کسب ٢٩ مدال رنگارنگ در دومین دوره مسابقات زورخانه ای ساحلی قهرمانی کشور برای فارس
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
فراشبند میزبان اردوی آماده سازی تیم های ووشو استان در بخش  آقایان و بانوان
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷