کسب مقام های مختلف توسط هیئت اتومبیلرانی فارس در مسابقات کشوری
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
پرتو آذر: هدف من رسیدن به طلای بازی های آسیایی است/تأثیر گذاری حمایت رسانه ها در موفقیت ورزشکاران
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱