رئیس هیئت هندبال استان فارس انتخاب شد
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
رئیس فدراسیون هندبال: استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان ها باعث پیشرفت ورزش استان می شود
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰