بسکتبالیست استان فارسی در ترکیب تیم ملی
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
توقف دختران زاگرس مقابل بانوان ایلام
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۴