عضو کمیته فنی کنفدراسیون طناب زنی آسیا: اگر نگاهی هست باید برای همه رشته ها یکسان باشد
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
بانوی وزنه بردار استان فارسی: برای بانوان در استان فارس تجهیزات و سالن اختصاصی وجود ندارد
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳