افتخاری دیگر برای ورزش شنای شهرستان فراشبند
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
حضور بانوان کاراته کار در کلاس ارتقاء داوری سبک های آزاد
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸