امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
افتخاری دیگر برای ورزش شنای شهرستان فراشبند
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
نام یک سالن ورزشی در شهرستان فراشبند به نام شهید سلیمانی تغییر یافت
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸