مدرسه فوتبال پویا جوان فراشبند و سرباز کازرون به لیگ برتر زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال استان راه یافتند
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مسابقات تیراندازی بنچ رست استان به میزبانی باشگاه سپاه فجر برگزار گردید
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹