برگزاری مسابقات شطرنج بین مدرسه ای در نی ریز
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
مسابقات پرتاب پنالتی بسکتبال بانوان شاغل ادارات در شهرستان فسا برگزار شد
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹