آغاز دوره جامع عکاسی در استان فارس
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
سپاه فجر فارس ۷۰ درصد طرح های آبرسانی را به نتیجه رسانده است
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷