دستاورد مسابقات دوچرخه سواری تایم تریل۷ کیلومتر شهرستان جهرم
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
صفحه ورزشی ۲۱ اردیبهشت ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱