اولین دوره مسابقات کاراته خوهران بسیجی برگزار شد
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
بیماران هموفیلی استان به مسابقات کشوری اعزام می شوند
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲