اعضای ستاد انتخابات استان فارس معرفی شدند
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
فارس استان معین بازاریابی گردشگری کشورهای حوزه خلیج فارس ، عراق و تاجیکستان
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰