امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
یادداشت/ رسانه ای بودن مدیران روابط عمومی مورد توجه قرار گیرد
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
روایتی از دورهمی صمیمانه پیشکسوتان رسانه و روابط عمومی در شیراز
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹