مسابقات آزاد استانی تیرو کمان در جهرم برگزار شد
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
دختران اسکواش باز دانشگاه شیراز قهرمان مسابقات کشور شدند
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸