پیروزی ارزشمند زردپوشان شیرازی در شهرآورد/ کامبک شاگردان کلانتری
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
نخبه پروری و استعداد یابی دو مورد مهم در پایگاه قهرمانی فارس
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴