بازیکن شیرازی در انتخابی تیم ملی بدمینتون
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
دو وزنه بردار فارسی در تیم ملی
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸