پایان انتظار چندین ساله مردم سعدی/روکش آسفالت خیابان ۲۴ متری فهندژ سعدی آغاز شد
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
امکان ردیابی سریع مصدومان در تماس با اورژانس استان فارس
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵