در دیدار دوستانه فوتسال بین کارکنان؛ پاسارگاد پیروز میدان شد
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
دختران کونگ فو کار شیرازی در سکوی سوم مسابقات لیگ هنرهای فردی
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸