پایان مسابقات شمشیربازی قهرمانی فارس
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
پارگی زنجیر، نشان طلا را از دوچرخه سوار فارسی گرفت
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱