اسدی شهردار شیراز
وزیر کشور حکم اسدی شهردار شیراز را صادر کرد
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
سرپرست اداره کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب شد
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸