دستگیری ۱۲ نفر و کشف ۲۵ کیلوگرم شیشه از اتوبوس در استان فارس
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
“من هم روزی عزیز کسی بودم” وارد بازار کتاب شیراز شد
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹