آمادگی هلدینگ پیشگامان جهت حمایت از ایده‌ها و کسب و کارها
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
اعزام شش هزار دانشجو از فارس به راهیان نور
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴