بازدید سردار غیب پرور از بزرگراه سردار شهید استوار در شیراز
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵ مدیر شهرداری ۱۸ تا ۲۲ آذر پاسخگوی شهروندان شیرازی هستند
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶