محمدرضا اوجی به عنوان دبیرکل یونگ مودو ایران منصوب شد
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان فارس منصوب شد
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۹