دوازده مدال حاصل کار بانوان کاراته کای فارسی
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تشریح فعالیت های هفته تربیت بدنی در فارس: افزایش ۲۲ هزار متر مربع سرانه ورزشی در استان
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳