شیراز لرزید+ جزییات
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بازگشت تمام جایگاه های سوخت فارس به چرخه خدمت رسانی
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷