صرفه جویی ۴۵ میلیون متر مکعبی آب در پی جلوگیری از انسداد ۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
روایت استاندار فارس از نخستین دیدار خود با بانی ساخت بیمارستان مادر و کودک شیراز
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶