شهردار شیراز استعفا داد/ مصفا سرپرست شهرداری شد
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
استقبال با شکوه مردم سیاخ دارنگون از مدال آور مسابقات ارتش های جهان
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲