امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
پیام دعوت دکتر محسن داودی مدیر تربیت بدنی دانشگاه جهت شرکت ورزشکاران در راهپیمایی روز قدس
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
صفحه ورزشی ۹ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹