فریدون رئیسی
یادداشت: خواسته خاک خورده های ورزش از مدیریت ارشد استان؛ هدایت ورزش فارس را به ورزشی‌ها بسپارید
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
در جلسه رئیس هیئت بسکتبال با معاون مالی و اداری و معاون تربیت‌بدنی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شیرازمطرح شد:ورزش مهمترین شاخصه پیشرفت کشورهاست/ تعامل سازنده با هیئت های ورزشی شیراز ایجاد خواهیم کرد
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲