کامیاب
شرایط اقتصادی باشگاه های خصوصی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
توصیه مدیران ورزشی اداره کل ورزش و جوانان فارس: در خانه بمانید/ ورزش را در خانه دنبال کنید
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۹