امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
اردوی انتخابی تیم ملی مینی فوتبال در شیراز برگزار شد
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
یک استان فارسی عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی اندازی با کمان شد
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹