دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
یک استان فارسی عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی اندازی با کمان شد
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹