مسابقات اسکواش بانوان برگزار شد
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تیم ستارگان فارس در خانه متوقف شد
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸