در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان فارس و رئیس هیات هندبال استان مطرح شد: بررسی مشکلات مجموعه ورزشی ۲۲بهمن
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تکمیل زمین اختصاصی فوتبال نابینایان فارس
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸