نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان فارس منصوب شد
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
شیراز میزبان دوره استعداد یابی رزم گیلما کشور
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲