خداحافظی بانوان فوتبالیست شیرازی از لیگ برتر با کسب نتایج بسیار بد
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
برگزاری مسابقات تیراندازی در رشته بنج رست به مناسبت دهه فجر در شهرستان فراشبند
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷