سیروس پاک فطرت
کسب مقام برتر مسابقات مجازی توسط هیئت ورزش های همگانی فارس
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
انتصاب
مسئول کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان هیأت ورزش کارگری فارس منصوب شد
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳