دیوان محاسبات: ۴۰۰ نفر در شرکت های فرعی شرکت ملی گاز چند شغله هستند
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
اعزام  دانش آموزان پسر شیرازی به اردوهای راهیان نور
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸