برنامه سلامت توسط کمیته پیشکسوتان برگزار می شود
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
پیاده روی خانوادگی در شهر شیراز برگزار شد
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸