امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
تیم پویندگان فجر پیروز شهرآورد شیرازی ها
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
پیاده روی خانوادگی در شهر شیراز برگزار شد
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸