رقابت ۲۱ تیم شطرنج‌باز دانش آموز دختر در شیراز
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
فاطمه زهرا(س)و میراث معنوی او
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲