امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
رقابت ۸ هزار استان فارسی در آزمون وکالت
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیاز به هزینه پرداخت و مجوز نیست
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶