صفحه ورزشی ۲۸ اردیبهشت ۹۸ روزنامه تماشا
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
پایان مسابقات شطرنج جام رمضان شهرستان فیروزآباد
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸