صفحه ورزشی شنبه ۲۵ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
مدیرکل ورزش و جوانان: قانون در محدودیت های ورود خیرین به عرصه ورزش بازنگری کند
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵