هادی شه دوست شیرازی، رئیس جدید هیات ورزش های همگانی شیراز شد
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
همکاری هیأت های ورزشی استان در طرح آمایش هیأت های ورزشی شیراز
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳