توقف سپاسی در شیراز/ پایان نیم فصل اول با جایگاه پنجمی تیم فجر
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بانوی کاراته کار فارسی مسافر مسابقات لیگ جهانی شد
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸