امام جمعه شیراز: قدردان نیروهای نظامی و امنیتی هستیم
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
سردار مرشدی
درخواست فعالان فرهنگی و اجتماعی استهبان برای بزرگداشت سردار سرافراز سیدجلیل مرشدی
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸