مردم از حواشی شورای شهر جهرم خسته شده اند+ نامه شورای تبیین مواضع دانشجویی به استاندار فارس
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
استاندار فارس در سیزدهمین میز خدمت پای درد و دل جوانان و دانشجویان نشست
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸