پنج نوجوان استان فارس جز نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم ملی
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
قرعه کشی رقابت های گزینشی المپیک قاره آسیا انجام شد؛ گرایی به مصاف حریف تاجیکستانی می رود
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹