اسکواش باز شیرازی نائب قهرمان کشور شد
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰