دیوان محاسبات
اعلام نظر مثبت دیوان محاسبات کشور برای قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی در طرح رتبه بندی معلمان
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
ماموریت به راهداری فارس برای نصب دوربین های کنترل سرعت در آزاد راه شیراز -اصفهان تا پایان خرداد
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴